Nhà liền kề

tháng 11 07, 2018
Những ngôi nhà liền kề với nhau bao gồm một quần thể hợp nhất. Đây là mẫu thiết kế cho 1 trường đại học.  Nơi giảng dạy chính nằm ở t...